IMG_2344

Feminist från insidan – föreläsning med konkreta tips och råd

"En utgångspunkt för föreläsningen var viljan att förändra, främst utifrån ett feministiskt perspektiv. Föreläsningen byggde på Edemos och Anderssons erfarenheter främst från att arbeta inom kultursektorn."

 

Den 21 november, arrangerade Genusföretagarna tillsammans med W.I.S.P. en föreläsning på Malmö Högskola med Gunilla Edemo och Louise Andersson med Feminist från insidan – så funkar det!

Föreläsningen vände sig till medlemmar i Genusföretagarna och W.I.S.P. och andra intresserade. För vår del var det också en regionträff för våra medlemmar och en möjlighet att träffa fler personer med intresse av jämlikhet, mångfald och jämställdhet.

En utgångspunkt för föreläsningen var viljan att förändra, främst utifrån ett feministiskt perspektiv. Föreläsningen byggde på Edemos och Anderssons erfarenheter främst från att arbeta inom kultursektorn. Det fanns många poänger som går att applicera på förändringsarbete inom många områden och inom olika typer av organisationer. Dessutom fanns insikter som var viktiga att fundera över även som konsult och egenföretagare, som går ut och in i organisationer.

Vi sammanfattar några av frågorna som diskuterades.


Fundera över drivkrafter.
Är det viktigaste för dig att bli älskad, eller att bidra till förändring? Förändringsarbete är, enligt Edemo och Andersson ingenting man blir älskad av alla för och det är viktigt att ha det med sig i sitt arbete. De gav också rådet att fundera över dina kollegors och framför allt chefers drivkrafter. Kanske har vi drivkrafter som inte stämmer överens med de officiella intressen och motiv för organisationen eller befattningen. De tog som exempel en chef som har tänkt sig ett par lugna år innan pensionen, där det kan bli oerhört motigt att jobba för förändring om hon/han inte är intresserad. Ibland skyller vi på att det saknas kunskap i organisationen och att det därför inte går att genomföra förändringar. Enligt Edemo och Andersson är det inte kunskapen som fattas, utan viljan till förändring.

Arbeta strategiskt. Identifiera och fundera över organisationens uppdrag. Ganska ofta kan det finnas formuleringar i uppdraget som hjälper dig att driva dina frågor. Eftersom din uppgift är att hjälpa organisationen att arbeta för att säkerställa uppdraget, kan det hjälpa dig att ha dem i ryggen. Om du själv har formell makt på en chefsposition kan du också arbeta för att få uppdraget förändrat. Likaså kan det vara smart att använda dig av hierarkierna i organisationen. Förankra uppåt innan du handlar. Var medveten om hur du bygger dina relationer och arbeta långsiktigt. De tipsade om PR-byrån Westanders PR-handbok som finns att läsa och beställa gratis på nätet. Där finns bland annat en lista över klassiska pr-missar och lobbyingtips.

Andra konkreta idéer som Edemo och Andersson gav var att skapa tryck utifrån t ex genom att bjuda in fria aktörer, media och målgrupper (uttalade och outtalade), samt dina uppdragsgivare.

Skapa tryck inifrån genom att inte bli ensam bärare av frågan. Det är organisationen som har problemet, inte du. Tala i egenskap av din funktion, inte som person/aktivist.

Enligt Edemo och Andersson kan det också vara bra att tänka på att du kommer att bidra till att upprätthålla strukturer och maktrelationer även när du arbetar för att förändra dem. Processer tar tid och det går upp och ner. Räkna med att den gamla ordningen återställs några gånger, t ex när ny personal anställs eller vid en omorganisation.

Slutligen gav de oss några ytterligare konkreta tips att tänka på vid förändringsarbete:

  • Lär dig diplomatiska (byråkratiskt språk)
  • För loggbok, över vad som sägs, skriv ut mail osv.
  • Hushåll med energin på jobbet
  • Öva på att ta och ge feedback
  • Gör aktiva val i hur du använder sociala medier.
  • Ta hand om kroppen och själen.

Vi vill också framföra vårt varma tack till Kulturkraft Syd som såg till att vi kunde genomföra föresläsningen genom sitt ekonomiska stöd. Malmö Högskola bidrog till föreläsningen genom att bidra med lokal.

Slutligen är vi också väldigt glada för samarbetet med WISP och räknar med att hålla kontakten för framtida samarbetsmöjligheter.

Gunilla Edemo, nu verksam som frilanskonsult, har en bakgrund som tjänsteman vid scenkonstnärliga institutioner och högskolor samt regeringskansliet. Var 2006-2009 projektledare för “Att gestalta kön”.

Louise Andersson, nu verksam vid Riksutställningar, har verkat i det offentliga kulturlivet sedan mitten av nittiotalet på statlig, regional och kommunal nivå. Var en av curatorerna och redaktörerna för Konstfeminism (2005)

Postad av: Genusföretagarna, November 28, 2011 @ 14:36
Arkiverad under: Publicerat

Inga komentarer »

Inga kommentarer än.

RSS feed för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URL

Kommentera