anv_bild2

Vi söker nya styrelsemedlemmar för 2013

Branschorganisationen Genusföretagarna har våren 2013 funnits i fyra år och det är dags för ett nytt verksamhetsår med en ny styrelse. Årsmötet kommer att hållas på eftermiddagen den 15:e mars 2013 i Stockholm (OBS uppdaterat till den 14:e mars). Branschen är präglad av många nyetableringar och efterfrågan kring entreprenöriella lösningar inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet ökar. Har du företag inom vårt område, kanske har du varit medlem i ett eller flera år hos oss eller funderar på att bli det 2013? Då passar du utmärkt för att kandidera till styrelsen!

I dagsläget träffas styrelsen fysiskt ungefär två-tre gånger per år och en gång varannan månad förs möten via nätet. Mellan träffarna sker kommunikationen via mejl. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde och styrelsemedlemmarna lägger olika mycket tid på engagemanget i styrelsen beroende på när under året som området är som mest aktuellt. Styrelsearbetet är ett spännande och utvecklande arbete som i dagsläget inte ersätts. Men det sistnämnda liksom den innan beskrivna arbetsprocessen är under ständig utveckling och det är fritt för styrelsen, med medlemmarnas förtroende att skapa rutiner för arbetet.

Genusföretagarna strävar efter en mångfald i styrelsens representation genom två spår. För det första är det viktigt att styrelsen representerar medlemmarna, för det andra är det viktigt att även de medlemsprofiler som är i minoritet också finns representerade i styrelsen. För att få en balans inom detta tillämpar vi följande urvalskriterier för tillsättning av styrelsemedlemmar:

• Kompetensområde – var i branschen befinner sig kandidatens företag? Vi eftersträvar en spridning av olika kompetenser i styrelsen.

• Rollintresse – vilket ansvarsområde i organisationen vill kandidaten ha?

• Geografiskt – var i landet befinner sig kandidaten? Vi eftersträvar en geografisk spridning i styrelsen.

• Medlem – är kandidaten medlem i organisationen?

• Företagare – driver kandidaten företag idag och vilken erfarenhet, årsmässigt och typmässigt, har kandidaten av detta?

• Identitet och bakgrund–  på vilket sätt bidrar individen tillsammans med de andra föreslagna styrelsemedlemmarna till en grupp präglad av mångfald?

• Engagemang – upplevs kandidaten vara engagerad och kunnig i våra frågor?

• Helhetsbild – vill kandidaten arbeta för att förbättra branschen och är medveten om att detta kommer att ta tid från det egna företaget?

Målet med urvalskriterierna är att deltagarna gemensamt ska skapa en representativ mångfald i styrelsen. Det innebär konkret att en medlem som kandiderar/har blivit nominerad på individnivå kan vara en stark kandidat till styrelsen men att dess intresse för valberedningens förslag kan stärkas eller försvagas i relation till andra kandidater. Gruppens sammansättning är avgörande för att skapa balans mellan spegling av medlemmarna, bidra med nytänk inom organisationen och nyrekrytering.

Vill du kandidera? Skicka ett mejl till info@genusforetagarna.se senast den 15:e januari. Beskriv dig själv och ditt företag och vad du förväntar dig av engagemanget i styrelsen. Glöm inte att inkludera telefonnummer och kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

Det går också bra att nominera någon annan, gör samma procedur som ovanstående men var tydlig med om du har tillfrågat personen eller inte.

Vill du vara aktiv på annat sätt än i styrelsen? Det uppskattar vi också, vi söker dig som vill ordna frukostmöten, skapa samarbetsytor och mässor med mera. Mejla oss och berätta!

Tack!

Postad av: Genusföretagarna, November 27, 2012 @ 04:19
Arkiverad under: Publicerat

Inga komentarer »

Inga kommentarer än.

RSS feed för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URL

Kommentera