Kontakt

Välkommen att höra av dig på info@genusforetagarna.se eller kontakta någon av våra styrelsemedlemmar direkt.

De förtroendevalda för 2014:
För kontaktuppgifter om mer information se nedan.
Christina Ahlzén – ordförande
Pernilla Alexandersson – kassör
Malin Månsson – ledamot
David Flato – ledamot
Lukas Romson – ledamot
Matilda Yvede -suppleant
Tobias Holfelt -suppleant
Jesper Jansson – revisor
Johanna Lundin och Jenny Claesson – valberedning

Om de förtroendevalda

David Flato – ledamot i branschorganisationen Genusföretagarna
Branschanknytning: Driver företaget Jämställt AB
Kontaktuppgifter: david@jamstallt.se – 073-685 44 54
Webbsidor: www.jamstallt.se
Engagemangets bakgrund: David Flato är utbildad lärare och har stor erfarenhet av att jobba med jämställdhet och normkritisk pedagogik inom skola och förskola. Arbetet med de unga är extra viktigt för att få till en förändring och ett jämställt samhälle. Förutom detta arbetar David med kommuner, organisationer och företag för att utveckla potential, arbetsmiljö och antidiskriminering. Detta är ett mycket viktigt arbete där utvecklingen går snabbt fram och det gäller att hänga med!

Malin Månsson, ledamot i branschorganisationen Genusföretagarna
Branschanknytning: Strategisk kommunikatör med mångårig erfarenhet och PR-uppdrag inom jämställdhet och mångfald
Kontaktuppgifter: malin@misenti.se – 0702 49 88 88
Webbsidor: www.misenti.se
Linked in: http://www.linkedin.com/pub/malin-m%C3%A5nsson/4/872/791

Christina Ahlzén, ordförande i branschorganisationen Genusföretagarna
Branschanknytning: grundare av Medida, expert på statistikanalys och jämställdhetsintegrering med hjälp av statistik, medgrundare och konsult på JÄMLEAN.
Kontaktuppgifter: christina@medida.se, 070-2211453
Webbsidor: www.medida.se, www.jamlean.se
Engagemangets bakgrund: Christina ser hur många små företagare kan bli så mycket starkare tillsammans, både genom att utbyta och samverka i kompetens och erfarenheter, och genom att arbeta tillsammans i gemensamma intresseområden. ’

Pernilla Alexandersson – kassör i branschorganisationen Genusföretagarna
Branschanknytning: VD och grundare Add Gender AB, medgrundare och konsult på JÄMLEAN
Kontaktuppgifter: pernilla.alexandersson@addgender.se – 0767-877 877
Webbsidor: www.addgender.se och www.jamlean.se
Engagemangets bakgrund: Pernilla tycker att det är viktigt att alla som har företag inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet synliggörs, området bör ses som ett kompetensområde där det finns många professionella aktörer som tillsammans kan göra stor skillnad!

Tidigare styrelsemedlemmar:

Anna Karlsson – Enligtanna och ReVamp
Erik Flink – Gender Performance
Frederick Lidman – Male Plane
Gina Sharro – Equals
Sofie Bergkvist
Zakia Khan
Charlotte Niklasson