Vårt uppdrag

Branschorganisationen Genusföretagarna bidrar till att utveckla medlemmarna genom att:
- Vara branschens språkrör mot kunder, politiker, myndigheter och media.
- Skapa mötesplatser och nätverk för att stärka medlemmarna.
- Ordna utbildningar för att öka kompetensen inom branschen.

Språkrör
Branschorganisationen Genusföretagarna arbetar ständigt med att förbättra branschens villkor. Detta sker i kontakt med regering, riksdag, myndigheter, näringslivsorganisationer, forskningsinstitut, universitet etc.

Vidare samarbetar Genusföretagarna med andra branschorganisationer och även med tillfälliga projekt. Genusföretagarna strävar efter att bli remissinstans.

En viktig roll för branschorganisationen är att ha kontakt med media och att på den vägen föra ut information om leverantörernas situation. Genusföretagarna blir tillfrågad av olika media i samband med händelser i branschen eller inom branschens områden.

Mötesplatser och nätverk
Branschorganisationen Genusföretagarna skapar olika forum inom vilka våra medlemmar både kan ta del av aktuell information och få tillfälle att träffas för gemensamma diskussioner.

Genusföretagarna genomför även frukostmöten i olika städer, ordnar aktiviteter för medlemmarna på Almedalsveckan och konferenser. Sist men inte minst administrerar vi ett internt nätforum för våra medlemmar.

Varje år arrangerar Genusföretagarna minst två aktiviteter. Ett på våren i relation till årsmötet och ett till hösten. Ämnet för dessa är aktuell information för branschen och kompetensutveckling som är anpassad till våra medlemmars behov. Se vidare under Kompetensutveckling nedan.

Kompetensutveckling
Branschorganisationen Genusföretagarna genomför seminarier inom olika områden såsom marknadsföring, finansiering, avtalsjuridik, förhandlingsteknik.

Genusföretagarna stöttar medlemmarna i att formulera projekt, söka medel och starta projekt.

Varje år genomför branschorganisationen en analys av branschen och vid behov studeras även konjunkturläge, branschens struktur, internationell samverkan med mera.