Sök kompetens

Här kan du som beställare av jämlikhets-, mångfalds och jämställdhetskompetens skicka in en förfrågan, genom att fylla i formuläret nedan.

Branschorganisationen Genusföretagarna förmedlar kontakt mellan kunder och företagare genom att skicka ut er förfrågan till våra medlemmar. Det är sedan upp till varje medlem som är intresserad att kontakta dig och eventuellt lägga offert och du får själv värdera de offerter du får.

Om du inte får några svar som uppfyller dina förväntningar, återkom gärna till oss så skickar vi ut förfrågan igen, och vid behov till ett bredare nätverk. Eftersom vår strävan är att professionalisera branschen är vi också tacksamma om du återkopplar till oss hur du tycker att tjänsten fungerar och hur det gått.

Bli stödmedlem?
Tycker du att vår verksamhet är värd att stötta, se under ”bli medlem” för att gå in med ett stödmedlemskap som beställare.